UPPDATERING 2017-10-01 kl 11:46

På grund av att vi inte riktigt nådde upp till gränsen för vårt minsta möjliga deltagarantal har vi tyvärr fått konstatera att lajvet i dess ursprungliga format inte skulle fungera, varken ekonomiskt eller spelmässigt.

Vi KOMMER dock att kunna genomföra ett mindre lajv under lördag-söndag den 4-5:e november vid scoutgården Trollsjönäs. Kostnaden för spelare blir 400 kr, men då ingår både mellanmål och middag under lördagen samt frukost på söndagen.

Vi kommer även att använda oss av en grupp SLP’s (spelledarpersoner/statister) som kommer att få varva inhoppen som olika roller i spelet med ett litet minibrädspelskonvent. Dessa betalar enbart ett självkostnadspris på 100 kr.

Settingen för det nya lajvet utspelar sig inlajv samtidigt som det förra lajvet i kampanjen och i en liknande miljö, d.v.s. en utpost på vägen hem från Althanys fälttåg i Varvaroi. Den här gången kommer dock en betydligt större andel av rollerna på plats att vara utmarkingar och spelet kommer att kretsa mycket kring infekterade relationer mellan två utmarkiska stammar och deras althariska överordnade samt vad som händer när yttre omständigheter plötsligt utsätter dessa för en allt större press.

Just nu håller vi på att uppdatera texterna på hemsidan för fullt, men vi räknar med att kunna släppa en uppdaterad version av sidan med mer info senare idag/ikväll. Om ni har några frågor går det under tiden bra att maila info <at> varvaros.se eller skriva dem i vår facebookgrupp.