Vision

Just det här arrangemanget kretsar huvudsakligen kring täta vänskapsrelationer och en stark gemenskap men också en hel del skav. Människor från olika bakgrunder har under fälttåget pressats till att samarbeta och lita på varandra, men vem vet vad alla tycker om varandra innerst inne? Detta intensifieras sedan när rollerna gradvis hamnar under en allt starkare press.

Lajvet inleds med lugnare intrig- och relationsspel kring lägerelden men med tiden kommer stämningen alltså troligtvis att bli betydligt mer spänd och utsatt. Det kan även komma att dyka upp vissa skräckinslag under kvällens gång.

Det finns viss risk för att det kan förekomma strid på lajvet och vi kommer därför att använda oss av boffervapen. Vi räknar förvisso inte med några större fältslag, men vill av speltekniska skäl hålla möjligheten öppen för att våld – från både yttre och inre källor – kan förekomma. Det finns fortfarande möjlighet för de som vill att spela oväpnade roller, men de flesta deltagare kommer att spela soldater.

Spelvärlden är egenkonstruerad (med historisk inspiration) och fullständigt jämställd. Folks medfödda off-attribut ska helt enkelt inte alls behöva påverka deras rollval! Vi vill även vara väldigt noga med att t.ex. transpersoner skall känna sig väl bemötta.

Lajvet utspelar sig förvisso i en fantasyvärld men det en väldigt jordnära sådan. Magi och liknande kommer i praktiken inte att någon framträdande roll. Skulle ni stöta på någonting sådant kommer det dessutom att ske på ett trovärdigt sätt som faktiskt tillför någonting till upplevelsen, inte genom att stämningen förstörs av att någon ropar ”MAGI: ALLA MÅSTE SPELA FÖRSTENADE I 10 MINUTER”…

Vi har inspirerats av många olika historiska skeenden, inför det här lajvet till största delen av 100-åriga kriget och Rosornas krig under 1300- & 1400-talen.  Tänk Game of Thrones fast utan high fantasy-elementen och det sexistiska sunket så kommer ni rätt så nära.

En särskilt utmärkande egenskap som kampanjen faktiskt har lånat från just Game of Thrones är dess inställning till karaktärsdöd. Din roll är aldrig helt säker på våra lajv. Skador är inte något man ruskar av sig lätt, bara för att en halvtimme senare fortsätta spela rollen som om inget hade hänt. Vi kommer aldrig att garantera till 100% att din karaktär överlever och vi hoppas att detta kan bidra till ett starkare spänningsmoment för spelarna. Vi vill även uppmuntra spelare vars roller blir allvarligt skadade att faktiskt låta dem dö och vi kommer därför alltid att ha lösningar redo för att de fortfarande ska kunna ha roligt på lajvet och känna att dödsfallet faktiskt tillförde något snarare än att det bara förstörde upplevelsen!

Ett exempel en sådan lösning är att vi kommer att ha ett antal extraroller redo, med förberedda spelöppningar/intriger som är avsedda för att ”röra om i kitteln” på lajvet. (Dessa rollbeskrivningar kompletteras oftast med viss låneutrustning för att det ska kunna bli tydligt att det faktiskt är en ny roll.) Det finns även möjlighet att växla över från spelare till SLP, särskilt om rollen dör under slutet av lajvet. Detta kommer även att kompletteras med tips till spelarna kring HUR man spelar ut en rolls dödsscen för att gynna spel, samt under vilka omständigheter det faktiskt är lägligt att ha ihjäl en annan roll. Slutligen kommer vi även att ta hänsyn till hur utsatta spelarna önskar att deras roller är via intrigskrivandet i och med vår inledande anmälningsenkät.

Slutligen vill vi med just det här lajvet passa på att särskilt utveckla den utmarkiska kulturen och deras religiösa spel. Eftersom att merparten av lajvets roller är utmarkingar samtidigt som styrkans befäl och närmaste underlydande är altharier räknar vi med att se en hel del kulturella och religiösa krockar under lajvet. Vi kommer även att passa på att testa ett nytt valuta/resurssystem under lajvet som kommer att vara med och påverka vad som händer i spelvärlden efter att lajvet har avslutats.