Vägbeskrivning

Områdets adress:

Trollsjövägen 30

445 34 Bohus

Områdets hemsida:

http://www.gotalejon.org/trollsjonas/vagbeskrivning/

GPS-koordinater:

WGS 84 (lat, lon):N 57° 50.316′, E 12° 5.381′

WGS 84 decimal (lat, lon):57.83860, 12.08969

RT90:6418738, 1279369

SWEREF99:6414457, 327232

Enklaste resvägen från Göteborg:
Kör norrut längs med E6:an tills du kommer till avfart 84 (Jordfallsmotet, riktning mot E45 Karlstad/Kungälv S). Du kommer nu att köra över bron över älven som är precis innan Bohus fästning. Efter att ha korsat älven kör du först rakt fram i den rondell som ligger precis ovanför E45:an. Direkt därefter kör du vänster i den lilla rondellen. Fortsätt nu rakt fram ett bra tag. (Vägen byter namn under tiden: Först Akalievägen, sedan Källarliden och Trollsjövägen.) Till slut når du fram till naturreservatets parkering, där den sista sträckan blockeras av en vägbom och du möts upp av en funktionär som släpper dig vidare om parkeringsplatsen vid scoutstugan är ledig. (Vi får bara köra in till området med två bilar åt gången, vilket gör att vi behöver ha lite koll på när ni kör in.) När ni får klartecken kan ni passera bomen med bilen, checka in, lasta av all packning och därefter köra tillbaka bilen till parkeringen.

Vi arrangörer uppskattar om ni försöker samåka med varandra i möjligaste mån.