Tillgänglighet

Vi arrangörer är måna om att göra allt vi kan för att alla ska kunna vara med och delta fullt ut på lajvet. Ett medeltidslajv, särskilt såhär i november, kan självklart innebära en hel del logistiska utmaningar för en person med vissa former av funktionsvariationer och det finns även en del hinder när det gäller lokalen, men vår förhoppning är att vi  tillsammans ska kunna lösa de svårigheter som uppstår utan alltför stora problem.

Följande punkter kan vara bra att känna till:

  • Området har förhållandevis bra kommunikationer. Det går fint att köra med bil hela vägen upp till scoutstugan men parkeringen ligger en knapp kilometer därifrån.
  • Toaletterna är moderna WC belägna i en separat byggnad. Det finns en HWC med en ramp upp till dörren, men själva scoutstugan saknar dock ramp upp till ingången, men denna saknar handräcke bredvid toalettstolen och även om dörren är något bredare än standard så är det inte lika bred som är brukligt HWC’s kräver. Det finns även mindre trösklar här, om vi inte minns helt fel.
  • Merparten av sovplatserna ligger en trappa upp i huset.
  • Vi saknar tyvärr info om trösklarna inomhus.
  • Stora delar av spelområdet har ojämn mark. Den huvudsakliga spelytan består av en klippa som sticker ut som en udde i den närbelägna sjön.
  • Det kommer att förekomma en hel del fysiskt spel och troligtvis även bofferstrider under lajvet.
  • Ev. ledsagare/assistenter deltar givetvis gratis på lajvet.

Om du har några särskilda behov p.g.a. en funktionsvariation vill vi att du hör av dig till oss, så ska vi göra allt vi kan för att ordna en lösning som gör att du kan delta.