Deltagaravtal

 

I samband med att du anmäler dig till lajvet behöver du godkänna följande deltagaravtal:

Deltagaravtal: Varvaros 2017 – Andetag

När du checkar in får du även skriva på det i pappersform. Vårdnadshavare kommer att i förväg behöva skriva på ett motsvarande avtal för sina deltagande barns räkning och skicka in detta med posten.