Minderåriga på lajvet

Det här lajvet kommer att innehålla en hel del obehagliga och våldsamma teman. Vi har därför satt en åldersgräns på 13 år.

Följande regler gäller för samtliga minderåriga deltagare:

  • Vi behöver upprätta en kontakt med din vårdnadshavare innan lajvet. Du kommer även att behöva åka tillsammans med en myndig fadder som ansvarar för dig.  Du, din fadder och din vårdnadshavare att få skriva på ett avtal som reglerar era respektive ansvar.
  • Din fadder ska ha möjlighet att vid behov (t.ex. om du blir sjuk pga otillräcklig sovutrustning) köra hem dig från området. Om din fadder inte har möjlighet till detta, t.ex. p.g.a. avsaknad av egen bil, måste din vårdnadshavare under hela lajvet vara tillgänglig på mobiltelefonen och beredd att omedelbart åka och hämta dig.
  • Du får inte tända en eld utan att din fadder är med och godkänner det. Din fadder är juridiskt ansvarig för samtliga eldar du tänder och får inte lämna dem medan de brinner om inte denne överlämnar över ansvaret till en annan myndig person som går med på det.