Innehållsdeklaration

Lajvet KOMMER att innehålla
– Inlajvalkohol och spelad påverkan
– Spelad rasism och förtryck mellan altharier och utmarkingar
– Våldsamma scener, obehagliga skadesminkningar
– Risk för att din roll kan bli frihetsberövad under delar av lajvet. (Den som griper någon ansvarar för dennes välbefinnande och för att den får bra spel under tiden.)
– Risk för att din roll dör (vi har reservroller förberedda, men det går även bra att byta till att spela olika SLP:er om du föredrar det)
– Fysiskt våld (boffervapen)
– Omfattande fiktion, men även information om vad just du behöver läsa på för att kunna gestalta din roll
– Ett nyutvecklat handelsspel med möjlighet att påverka kampanjvärldens utveckling efter lajvet slut
– Politiska och moraliska dilemman
– Religiöst spel

Lajvet KOMMER INTE att innehålla
– Riktig alkohol & droger
– Sexism
– Rasism baserad på off-egenskaper
– Explosioner/rökeffekter/pyroteknik
– Omfattande metatekniker som i hög grad bryter spelet

Nybörjarvänlighet och utrustningskrav:
– Lajvet kan beskrivas som ”nybörjarvänligt under ansvar”. Med detta menas att du som nybörjarlajvare har goda möjligheter att få en bra upplevelse men det kräver också att du verkligen lägger ner energi på förberedelserna. Om du är nybörjare rekommenderar vi starkt att du har kontakt med en fadder innan lajvet och vi arrangörer hjälper gärna till med att hitta en åt dig.
– Det här är ett lajv som kräver att du är med och skriver din roll i samarbete med oss arrangörer. När du anmäler dig kommer du att få uppge önskemål om rollkoncept. Vi kommer därefter att tilldela dig ett sådant samt inleda en dialog kring vad du vill spela. Därefter skriver vi arrangörer ihop ett kortare, övergripande rollutkast som synkas ihop med de andra rollerna på lajvet när det gäller intriger/spelöppningar osv. Slutligen har du som spelare möjlighet att fortsätta utveckla din roll på en mer detaljerad nivå.
– Följ dräktskicket! Det är dock designat för att vara någorlunda kompatibelt med folks lajvgarderober, så på det viset är utrustningskraven mer att betrakta som medelhöga. Dock bör ni tänka på att lajvet utspelas i november och att det finns viss risk för kyla, regn osv.
– Lajvet går efter principen ”syns inte = finns inte”. Låt inte offiga saker stå synliga i spelområdet utan förvara dem istället inne i scoutstugan.

Vi som arrangörer erbjuder:

– Förutsättningarna för att ovanstående skall kunna genomföras
– God tillgänglighet för frågor och funderingar under hela processen.
– En genomarbetad spelvärld som kontinuerligt uppdateras utefter behov
– En spelplats i form av en vacker udde, komplett med inlajvtält och annat material för att bygga upp utposten under spelets gång.
– Hjälp och feedback i ditt rollutvecklande
– Ett aktivt säkerhets- och trygghetsarbete
– Gemensamt mellanmål och middag på lördagen samt frukost under söndagens off-möte.
– Sovplats i uppvärmd scoutstuga 
– Tillgång till vatten, moderna toaletter, parkering etc.