Altharisk präst

En enkel präst som har skickats att sörja för truppernas självavård m.m. På lajvet kommer denne utöver detta även ansvara för de ceremonier som hör vardagen till (och kanske något mer, men det spar vi till intrigerna…).

Rollen kommer att få viss möjlighet att vara med och påverka utformningen av prästerskapets ämbetskläder inför den fortsatta kampanjen även om en del också är bestämt sedan innan. Prästen är en ickestridande roll.