Fältskär-barberarkirurg

De välutbildade läkarna i världen är tokdyra och de flesta sitter ändå bara och läser hela dagarna, åtminstone om vi skulle fråga en fältskär. Denne tvekar dock inte för att efter bästa förmåga handgripligen försöka lösa akuta situationer, oavsett om det rör benbrott, amputationer eller att gräva ut en armborstskäkta som har fastnat i lårbenet, med alkohol o.dyl. som huvudsaklig bedövning. Att dessutom kunna extraknäcka som barberare ger såklart ett tacksamt tillskott i kassan.

Vi ser helst rollen som i första hand en civilist, men även stridande variationer kan fungera. Utöver dina vanliga, civila kläder kommer du att behöva medicinska redskap som sågar, bandage och liknande. (Vi vill dock inte att du blodar ner andra spelares kläder utan att de är med på det, vilket gör att torra, ”färdigblodade” bandage är att föredra.)