Altharisk el. utmarkisk bågskytt

De flesta av lajvets roller kommer sannolikt att vara bågskyttar. Ta gärna inspiration från de engelska bågskyttarna under 100-åriga kriget samt rosornas krig. Rollernas bakgrund kan dock skifta rejält, då det bland altharierna finns både adliga hustrupper med en lång och trogen tjänst bakom sig, yrkessoldater som växlar mellan att slåss för kronan mot betalning och att arbeta som daglönare/jordbruksarbetare samt till och med f.d. brottslingar som har benådats mot att de tjänstgör under hela fälttåget. Inför det här fälttåget bedrevs det även ett aktivt rekryteringsarbete i utmarkerna vilket har resulterat i att merparten av bågskyttarna i just den här utposten kommer därifrån. Dessa har oftast motiverats av rent ekonomiska skäl, men det förekommer även andra, dunklare motiv till att de tog värvning. De utmarkiska soldaterna tjänar dock i snitt bara ca 2/3 av vad altharierna i motsvarande position gör.

Utrustningen består av en långbåge med pilar, helst gambeson och hjälm samt ett enhandsvapen som t.ex. svärd (gärna eneggade huggare), yxa eller liknande. Gärna en bucklare/mindre sköld. Det går även bra att ha enstaka tyngre rustningsdelar (plundrade!), jackchains osv. och om någon råkar ha tillgång till en rejäl bofferslägga (IN-lajv för att slå ner spetsade träpålar i marken med) så vore det väldigt passande. Utmarkiska skyttar är för det mesta ganska lätt rustade, t.ex. med enbart gambeson och hjälm (eller ibland ännu mindre) som rustning, men det finns självklart utrymme för enstaka plundrade plåtdetaljer

Vad gäller uniformering så är detta inte särskilt utbrett i den här världen då praxis annars är att soldaterna bär sin länsherres vapenmärke, men just under det här fälttåget har ledningen uppmuntrat de stridande att försöka bära åtminstone något vitt och/eller rött klädesplagg, för altharier kombinerat med en liten tygros i dessa färger, som fälttecken. (Arrangemanget står för själva tygrosen som ni får tråckla fast på kläderna precis innan lajvstart.) Utmarkiska trupper bär istället det röd-vita lejonet på motsvarande sätt. De bär dessutom en pläd tvärs över bröstet (se det utmarkiska dräktskicket).