Altharisk fotknekt

Dessa är betydligt fåtaligare än skyttarna då deras utrustning är så mycket dyrare och de är även bättre betalda. De är oftast antingen själva (låg)adliga eller i tjänst hos en ädling. Lönen är betydligt bättre än för en bågskytt och de har även en högre social status.

Utrustningen består av plåtrustning (till viss mån i varierande grad, men helst relativt täckande). Gärna ett stångvapen (t.ex. en pålyxa), men även långsvärd, stridsklubbor m.m. i kombination med en strykjärnssköld fungerar. Samma uniformeringspraxis som för bågskyttarna gäller. Om de själva är adliga har de dock rätt att bära sin egen vapensköld istället för tygrosen. Det är även vanligt att de bär sin överordnade ädlings vapenmärke.