Varvarosisk krigsfånge

I samband med striden vid vadstället för ett par dagar sedan togs ett stort antal fångar för att senare utväxla dessa mot en frikostig lösensumma.

Rollen ifråga är en varvarorisk riddare av relativt hög rang. Denne kan vara skadad eller inte och är numera varken beväpnad eller rustad men kan för det mesta röra sig relativt fritt inom utposten då denne har givit sitt ord på att inte försöka smita iväg. Kläderna är av varvarosisk adlig modell. Räkna med gott om spel på kulturkrockar osv. (Om du är intresserad och vill ha mer info som är hemligt av intrigskäl, v.g. hör av dig.)