SLP – Spelledarpersoner

På det här lajvet kommer ungefär en tredjedel av de närvarande att vara s.k. SLP’s eller spelledarpersoner. Deras uppgifter består av att spela alla de olika småroller som rör sig kring utposten och på så sätt skapa en illusion av att spelvärlden inte slutar femtio meter bort. Hur dessa olika roller bemöts kommer även att i stor grad påverka lajvets händelseutveckling. De flesta SLP-roller är enbart i aktivt spel under korta perioder, på sin höjd en halvtimme eller så.

Under den tid som de inte är ute och lajvar kommer de att få hålla till inne i själva scoutstugan. Vi arrangörer kommer att plocka med oss en del brädspel och liknande samt div. tilltugg. Kort sammanfattat kan man alltså säga att SLP:erna kommer ha växla mellan lajvande och ett (något upphackat) spelkonvent).

SLP:er betalar enbart ett rabatterat självkostnadspris på 100 kr. Då ingår mat etc. samt övernattning. Om de inte vill övernatta på området kostar det enbart 50 kr.

De som agerar SLP’s kommer att behöva ha med sig minst en grunduppsättning med lajvkläder som passar in på det althariska/varvarosiska dräktskicket. (I första hand dräkter med tillhörande byxor/hosor, men även fotsid kjortel/klänning uppskattas.) Vi kommer även att behöva en del extra utrustning för att kunna gestalta alla dessa olika roller, men där har vi inga direkta krav utan vi kommer istället att tillsammans inventera vad vi kan samla ihop.

Det är dessutom viktigt att de som spelar SLP’s är pålästa om spelvärlden så att de kan spela sina roller trovärdigt.

Slutligen finns det alltid möjlighet för en spelare vars roll dör att övergå till att agera SLP under resten av lajvet.

Om du är intresserad av att vara SLP på lajvet kan du kontakta info@varvaros.se för mer information.