Grupperingar inlajv

De allra flesta roller kommer att höra till någon av följande grupper:

  • Utpostens befälhavare (en altharisk riddare) med tillhörande underlydande. Tämligen skeptiska mot sina utmarkiska soldater. De behandlas generellt sett mycket bättre än de utmarkiska trupperna, även om fälttåget fortfarande har gått hårt åt dem med.
  • Den utmarkiska stammen Gwenledyr drabbades av stora förluster under det senaste upproret när deras hövding Cerys dödades i en plötslig räd. De förlorade även stort ekonomiskt, både under kriget men även efteråt när en av grannstammarna passade på att utnyttja deras sårbarhet för att börja plundra en massa boskap av dem. Flera av dem tvingades till slut ta värvning i armén under fälttåget eftersom att maten inte skulle ha räckt till annars.
  • Den andra stammen som har fördelats till utposten är ironiskt nog just samma stam som har plundrat ovan nämnda boskap. De hade innan upproret haft en tydligt underordnad roll i traktens lokalpolitik men verkar nu ha börjat spänna musklerna och testat lite gränser. Vissa menar till och med att de har för avsikt att ta över positionen som traktens mest inflytelserika stam.