Anmälan

OBS! OM DU ANMÄLDE DIG MED DET FÖRRA FORMULÄRET BEHÖVER DU INTE SKICKA IN ALL INFO IGEN OM DU INTE VILL! (VI KOMMER ATT MAILA UT ETT PAR KOMPLETTERINGSFRÅGOR TILL SAMTLIGA DELTAGARE SOM REDAN VAR ANMÄLDA.)

 

Lajvets anmälningsprocess ser ut på följande sätt:

1. Läs igenom bakgrundsmaterialet samt infon om de olika rollkoncepten här på hemsidan och fundera på vad du helst vill spela. Om du har några frågor får du gärna maila oss på info <at> varvaros.se

2.Läs igenom resten av hemsidan, speciellt deltagaravtalet, regler, säkerhetsinformationen och trygghetspolicyn.

3. Fyll i det här anmälningsformuläret och skicka in det. Sista anmälningsdag är den 7:e oktober, men ju tidigare desto bättre. I formuläret kan du markera vilka rollkoncept du kan tänka dig att spela, samt rangordna vilka du helst vill ha. Du kommer även att behöva godkänna det deltagaravtal som du tidigare läste igenom för att komma vidare.  När du väl har skickat in din anmälan kommer du först att få en automatbekräftelse via e-post där det även finns en länk för att redigera anmälan i efterhand.

OBS! Om du av någon anledning har skyddade personuppgifter bör du höra av dig till oss via e-post (info <at> varvaros.se) eller på telefon 070-660 16 45 istället för att fylla i formuläret, så att vi kan ordna en lösning som du är bekväm med.

4A. Betala in anmälningsavgiften (400 kr) till följande plusgirokonto:
Kontonummer: 160 29 67-0
Mottagare: Lajvsällskapet Romantiska Sagor
Pengarna behöver vara inne på kontot senast måndagen den 9:e oktober

4B. Vi arrangörer kommer parallellt med detta att höra av oss till dig med en bekräftelse på att din anmälan har kommit in. Vi inleder även en utförligare dialog om din roll osv.

5. Med tiden kommer du att få ett s.k. ”rollskelett” utskickat till dig där det står en kortfattad bakgrund och ett antal intriger (spelöppningar). Information som står i rollskelettet är synkad med resten av rollerna på lajvet, så om det är någonting du inte är bekväm med eller liknande är det viktigt att du hör av dig så fort som möjligt.

6. Du har nu möjlighet att designa en utförligare rollbeskrivning med ditt rollskelett som utgångspunkt, t.ex. genom att gå in lite mer på detaljer och fylla ut luckor i rollens bakgrund. Det är dock viktigt att du skickar in sådana tillägg till oss arrangörer så att vi kan dubbelkolla så att det inte krockar med spelvärlden, andra roller eller liknande. Vi finns självklart tillgängliga som bollplank i den här processen.

9. 2017-11-01 klockan 23:59 ”låser” vi alla roller etc. för förändringar så att vi alla kan läsa på och förbereda oss i lugn och ro de sista dagarna innan lajvet.

10. 2017-11-04 Dags för lajv! Se till att dyka upp mellan klockan 10:00-12:00 under lördagen.