Att lajva i Varvaroskampanjen – en introduktion för nya spelare

Om Varvaroskampanjen:


Varvaroskampanjen grundades år 2016 då vi höll vårt första lajv: ”Vår sista kväll tillsammans”. I korthet handlade det om en utpost för den althariska armén, på väg hem efter ett slitsamt fälttåg i grannlandet Varvaroi. De posterade soldaterna kom dock från två rivaliserande ätter och samarbetet utsattes för en hel del press när de plötsligt fick oväntat besök…

Det här lajvet var i princip ett test av den kampanjvärld som arrangörerna Karl Victorin och David Bjälvegård hade skissat på sedan en tid tillbaka. Det arrangerades på kort tid (ca en månad) och hade 18 deltagare (inklusive arrangörer och SLP’s). Lajvet som helhet blev riktigt lyckat och vi blev rejält taggade på att ta steget vidare och arrangera någonting lite större.  Då det första lajvet var ett prototyptest av kampanjvärlden var det nu dags att utveckla både spelvärlden och arrangörsprocessen bakom lajven. Två av sakerna som vi visste med oss att vi särskilt ville utveckla mer var religionsspelet samt den utmarkiska kulturen och detta ledde så småningom till det här lajvupplägget. Vi har även ett handels-/resurssystem under utveckling som vi tänker testa skarpt nu i höst.

Människosyn och hur vi spelar mot varandra

I Varvaroskampanjen är vi väldigt måna om att alla ska kunna vara med på så lika villkor som möjligt. Även om spelvärlden till stora delar är historiskt inspirerad så finns det dock flera företeelser från vår egen värld som inte är välkomna på lajven:

Könsroller, sexualitet och familjeliv
Varvaros är en jämställd värld. Med det menar vi att det inte finns några som helst könsroller utan rollerna växlar fritt mellan olika sysslor inom båda av vår världs traditionella könsroller. Visst finns det personliga variationer mellan enstaka roller, men det är ingenting som de ägnar den minsta tanke åt.
På samma sätt vill vi att folk undviker könade uttryck som ”kasta boll som en flicka”, ”stark som en riktig karl” osv. Det talesätten FINNS helt enkelt inte i spelvärlden. Vi har inte heller några enstaka kulturer som ska vara ”undantaget som bekräftar regeln” på det här området. Kort sammanfattat: Varvaros må vara en våldsam och osäker plats, men när det gäller jämställdhet är de långt före vår egen värld.

Vi har dock valt att fortsätta använda oss av olika pronomen som han/hon/hen osv. Detta är inte på grund av någon inlajvanledning. Vi har med de vanliga pronomen för att ni spelare ska få en lite lägre tröskel, men det finns alltså inga könsroller i spelvärlden. Spelaren väljer helt enkelt vilket pronomen dennes roll har och vi ifrågasätter inte heller det valet. Om du är osäker på vad rollen du möter använder för pronomen går det jättebra att själv använda ”hen” tills du får reda på vad som gäller.

Men hur funkar det IN-lajv rent biologiskt då? Nå, både det manliga och kvinnliga biologiska könet existerar där, precis som i vår värld. Däremot är det inte någonting som det läggs större vikt på. Homo- och heterosexualitet existerar inte heller som begrepp IN-lajv utan rollernas attityd är helt enkelt i stil med ”Jag har förvisso aldrig fallit för en man/kvinna ännu, men vem vet vad som kan hända om den rätte dyker upp.” Andra saker som kan vara bra att veta är att det finns gott om olika örtbaserade preventivmedel för både män och kvinnor som kan tas både före och efteråt, vilket gör att rollerna har goda möjligheter att undvika oönskade graviditeter. Om en roll ändå skulle bli med barn finns det ett starkt socialt tryck på den andre partnern att stötta denne utefter bästa förmåga under tiden. Om en partner skulle saknas går helt enkelt familjen eller grannarna in och hjälper till då nyfödda barn ses som en tillgång för hela samhället, även om dock det finns en norm som säger att en ensamstående förälder – oavsett kön – bör se till att hitta en partner illa kvickt för att trygga barnets framtid ifall hen själv skulle råka ut för något. Barnfamiljer med föräldrar av samma kön är också vanliga, då de som inte kan få barn på egen hand har goda möjligheter att adoptera föräldralösa (vilket de p.g.a. spelvärldens stora dödlighet finns ett överflöd av). Ett adopterat barn ses som precis lika legitimt som ett biologiskt, så länge adoptionen sker innan barnet har hunnit bli vuxet. (Därefter är visserligen adoptionen giltig rent juridiskt, men det är inte särskilt socialt accepterat.)

Kroppsform
Attraktion mellan roller bygger inte heller på deras rent kroppsliga utformningen utan på andra saker som utstrålning, hållning och agerande. Om en person är lång, kort, smal eller bred spelar ingen som helst roll. Under lajvet har även dräktskicket en viktig funktion här då vissa egenskaper (figurnära kläder, många knappar etc) indikerar att rollen bör uppfattas som moderiktig och attraktiv.

Etnicitet och utseende
Många hundra år innan lajven utspelar sig skedde det en omfattande folkförflyttning på kontinenten. Att människor har olika utseenden när det kommer till saker som hud- och hårfärg är därför inte det minsta konstigt och ingenting som det läggs någon vikt vid IN-lajv.

Andra särskilda kännetecken som är utstickande för just Varvaroskampanjen:

  • Kampanjen är helt könsneutral och  Alla ska behandlas lika hos oss oavsett könsidentitet, folks off-attribut ska inte påverka deras rollval och dräktskicket är identiskt för män och kvinnor.
  • Spelvärlden har många väldigt tydliga historiska referenser. (Dessa är huvudsakligen hämtade från 100-åriga kriget och rosornas krig, men även Irland, Wales och Skottlands medeltidshistoria har stora inslag, särskilt i den här delen i kampanjen.)  Vi har kort och gott valt att ta många olika historiska skeenden – både kända och okända – och pressa ihop dem inom en kort tidsrymd. De kommande åren i spelvärlden kommer med andra ord att bli väldigt händelserika. Kanske inte fullt så trevliga, men definitivt minnesvärda.
  • Vi har valt att låta övernaturligheter föra en väldigt nedtonad roll i kampanjen. Rollerna må tro på andarna, men det här är inte några lajv där du kommer att få höra någonting i stil med ”MAGI ELDBOLL: DU TAR FYRA KP I SKADA”. Skulle du faktiskt bli träffad av en eldboll (en synnerligen osannolik upplevelse) så kommer du att se den på riktigt så att det inte ska behöva bryta din immersion. Så… existerar magi i kampanjen egentligen? Tja….ni får väl ”lajva och se”? Det tycks ju ibland inträffa en del väldigt osannolika händelser, men å andra sidan gör det ju det i vår värld också…
  • Vi har velat få fram en känsla av inlajvutsatthet hos spelarna i form av en osäkerhet kring huruvida rollen de spelar faktiskt kommer att överleva. Många lajv idag, särskilt stridsbaserade lajv som t.ex. Krigshjärta, har en sorts respawn-mekanism inbyggd som förvisso underlättar deras spelstil men som också till viss del tar bort spänningen kring huruvida ens roll kommer att överleva. En skulle på det sättet kunna jämföra våra lajv med serien ”Game of thrones” (i alla fall om vi plockar bort all sunkig sexism och de många high fantasy-elementen) då ingen riktigt går säker. Det är fortfarande upp till spelaren att avgöra om rollen dör eller inte, men vi uppmuntrar starkt till det om det skulle göra att lajvet blir bättre av det och vi har meningsfulla reservroller förberedda för de spelare vars roller stryker med. Hur har det här fungerat hittills? Över förväntan faktiskt – på förra lajvet dog ungefär en tredjedel av alla roller, vilket steg för steg bidrog till att bygga upp en väldigt påtaglig ”vi kommer aldrig levande härifrån-känsla”.
  • Lajvare som grupp har även olika väldigt olika önskemål kring spelstil, intriger osv. Vi har därför valt att ha ett förhållandevis detaljerat anmälningsformulär för att kunna försäkra oss om att vi skriver intrigerna på ett sådant sätt att de verkligen blir uppskattade av sina respektive spelare.
  • Kampanjen har förhållandevis mycket bakgrundsmaterial sett till hur kort tid den har pågått. Utöver det som står på hemsidan finns det en del under utveckling inför lajvet som vi kommer att färdigställas under hösten. Vi har som målsättning att på sikt dela upp detta så att spelare enbart ska behöva läsa in det som behövs för just deras roller, men du som spelare har samtidigt ett stort ansvar för att vara tillräckligt påläst.