Utpostens befälhavare

En lågadlig riddare som för befäl på platsen. Spelaren kommer att behöva viss arrangörsstyrning p.g.a. dess relativt stora påverkan på resten av deltagarnas upplevelse.

Ungefär samma utrustning som för fotknektarna, fast med rustningen på den tyngre delen av skalan.